Filmfinansiering-, produktion och distribution i Sverige

filmtv_1Det är inte alla länder som har en filmtradition så stark som Sverige. SF, Svensk Filmindustri, har haft stor kontroll över den biofilm som har gjorts i Sverige under senaste seklet. Biograferna runt om i landet har varit anslutna till SF, produktionerna finansierade av SF och distributionen av filmer sköttes också av SF. Fortfarande har SF stort inflytande över den svenska filmbranschen.

Ett speciellt avtal mellan olika parter i filmbranschen har funnits sedan 1963 där 10 % av intäkterna från en film går till finansiering av nya filmer. På så sätt har det funnits stora pengar att söka för filmskapare, och filmskaparna har varit mindre beroende av sponsorer eller staten för att skapa film. Det har självklart gjort att större risker och mer konstnärliga och utmanande filmer har fått möjlighet att realiseras. Detta avtal har nu tvingats slopas och övergå i andra finansieringsmetoder som till exempel höjd moms för biografer och statliga bidrag, på samma sätt som andra kulturella branscher, som musik, dans och teater, också till stor del finansieras.

2012 sattes nya riktlinjer för den svenska filmindustrin. Bland annat ska mångfald premieras och stöd för produktioner fördelas lika mellan kvinnor och män i högsta möjliga mån. Visionen säger också att Sverige ska vara ledande i Europa när det gäller dokumentärfilm och barnfilm, områden där svenska filmer traditionellt också hållit hög klass och producerat många filmer och rönt många internationella framgångar i form av priser och översättningar till andra språk.

1920 gick AB Skandia och AB Skandinavisk filmcentral upp i AB Svensk filmindustri och startade också samtidigt sin produktionsverksamhet i Råsunda med namnet Filmstaden. Fram till 70-talet var det här mittpunkten för svensk filmproduktion. För flera generationer ger logotypen och vinjetten för SF som finns i början av många filmer en nostalgisk känsla och en känsla av spänning starkt förknippad med det tillfälle den uppkommer i – nu börjar filmen!