Hur Sverige kom upp till 50-50-jämställdsmål för filmproduktion på rekordtid

film-productionI Sverige har finansieringen av nyproducerad film framför allt skett genom ett speciellt avtal som instiftades 1963 mellan filmbranschens olika parter. Detta förslag, som Harry Schein var med och arbetade fram innebar att 10 % av intäkterna för varje biofilm skulle användas till att finansiera produktion av nya filmer. Tidigare hade det funnits en biografskatt. Detta inledde en ny period i svensk film med ett filminstitut, en filmskola och filmpriset Guldbaggen.

Stödet för denna nyproduktion av svenska filmer sköttes av Svenska Filminstitutet. Under 2000-talet med en på nytt växande feministisk rörelse väcktes frågan om kvotering när det gäller filmstöd. Traditionellt har den högsta procenten av stödet tillfallit män och andelen kvinnor som manusförfattare, regissörer och producenter varit låg, också sett till den andel av respektive kön som tar examen från Dramatiska Institutet (Dramatiska Institutet har sedan många år utbildat regissörer, manusförfattare och andra yrken inom filmbranschen).

2006 kom således nya riktlinjer kring hur stödet skulle fördelas. Målet var att inom några år se till att 40 % av det stöd som delades ut av Svenska Filminstitutet skulle gå till kvinnliga regissörer, manusförfattare och producenter. 2009 hade detta ännu inte uppfyllts. Ett ännu djärvare mål om 50-50, dvs 50 % av stödet till kvinnliga regissörer och 50 % av stödet till manliga regissörer sattes. 2014 var detta mål ett faktum.

Svenska filminstitutets satsning på kvinnliga regissörer har lett till flertalet succéer med god internationella respons där kvinnor har varit regissörer. Regissörer har varit det område som varit svårast att uppnå – projekten ska ju samtidigt baseras på kvalitetskrav och avse att Sverige ska producera så bra filmer som möjligt och det handlar inte bara om att vaska fram rätt kön. Andelen manusförfattare var 2014 61 procent kvinnor mot 39 procent män, och andelen producenter var 69 procent kvinnor mot 31 procent män.
Sverige har länge varit ledande när det gäller jämställdhet på många sätt. I filmproduktionens värld är det inte lika känt men det är ett faktum. 50-50 är inte Gaming Club något odds på ett casino utan verklighet i dagens Sverige. 10 % av intäkterna av en film ska användas för att producera en ny film. Dessa pengar fördelas 50 % till kvinnliga producenter och 50 % till manliga.