Jämställdhet inom svensk filmindustri

220px-AnnaQNilssonBainSverige har haft kvinnliga regissörer ända sedan 1910-talet. På stumfilmens tid fanns det flera regissörer i branschen, som Anna Hofman-Uddgren som gjorde en stor mängd filmer. Detsamma gällde teaterdirektören och skådespelaren Karin Swanström som var chef för SF:s filmproduktion under en mycket produktiv tid i svensk filmindustri. Pauline Brunius var en annan stumfilmsregissör som också drev Oscarsteatern och var chef för Dramaten under en tid.

Men sedan var det tyst på kvinnofronten under många år. Av någon anledning skrevs det varken manus, vilket hade varit mycket vanligt att kvinnor gjort, eller regisserades av kvinnor, möjligen på grund av de ekonomiska vinningar som nu drog till sig män och den tekniska utrustning som kvinnorna inte tilläts sköta. Endast fyra filmer regisserades av kvinnor under åren 1934 och 1964, fastän det var då som SF:s produktion av långfilmer var som allra störst.

Inte förrän Mai Zetterling kom med sin film “Älskande par” år 1964 kom kvinnorna tillbaka in i filmens värld bakom kameran på nytt. Hon fortsatte att göra filmer, som “Nattlek” som kom 1966, “Doktor Glas” som nådde duken 1968 och den feministiska “Flickorna” som även den hade premiär 1968. Annars var det framför allt genom dokumentärfilmning som kvinnor återtog sin plats på filmmarknaden som regissörer.

Om det är någonstans som kvinnornas roll är som objekt är det på kvinnoduken. Skildringar av kvinnor som gått sin egen väg, den sexuella frigörelsen och de feministiska filmerna till trots, har filmvärlden varit en värld där kvinnorollen har befästs och nästan krampaktigt hålls fast vid. Ibland verkar det som att filmvärlden till och med är några år efter samhällsutvecklingen, när den på andra plan, teknologiskt, politiskt, är i framkant.

I Sverige finns det åtminstone en trend på senare år att inte skildra den konservativa bilden av kvinnan och hennes roll i familjen och samhället och att ställa sig kritisk mot de filmer där kvinnan är objektifierad eller skildrad på ett förenklat eller negativt sätt.