Ny svensk beskattning i svensk filmindustri

3d people - men, person carrying the word "tax"

Svenska biografer har under många år haft en mycket låg momssats på 6 procent, i likhet med den momssats som finns för tidningar och böcker. Samtidigt har det funnits en avgift på 10 % på de biljetter som sålts. Nya momssatser har nu aviserats och en biografvärld som är i ständig förändring har ännu en omställning att hantera. Ett företag som SF (Svensk Filmindustri) som har varit en av de allra största aktörerna har traditionellt betalat 6 procent i moms, en moms som nu kommer gå upp till 25 procent moms. Det är förstås en väsentlig höjning, men den ska också ställas mot att biografavgiften, en avgift på 10 procent som har gått till att finansiera initiativ till ny filmproduktion, ska slopas.

Biografavgiften har sedan avtalet som sattes 1963 varit på 10 procent, men det är inte alla biografer som har betalat dessa avgifter. Biografer på små orter med liten omsättning är exempel på det, s.k gröna biografer. Nu har kulturminister Alice Bah Kunke meddelat att detta filmavtal ska lösas upp och biografavgiften slopas med följden av att biografmomsen höjs. För de små biografer som har varit subventionerade delvis eller helt från dessa biografavgifter innebär denna höjning av momsen en mycket negativ förändring.

25 miljoner ska ges ut i stöd för att möta de nya momssatserna och upprätthålla biografverksamheten på mindre orter. Men det finns biografer som hamnar utanför stödet eller får en del av stödet som inte kan finansiera skattehöjning. För dessa biografer kan det bli mycket svårt att kunna finansiera sin verksamhet. En del personer anser att denna förändring som nu införs kommer leda till en biografdöd. Om det är sant får framtiden utvisa. Förmodligen kommer denna skatteväxling leda till en något dyrare biobiljett. Det är dock inget nytt då biobiljetten har stigit med över 70 procent på 20 år. Känner man att det krävs lite extrapengar för att finansiera biobesöken, kan man använda sig av JackpotCity casino och spela in slantarna. Har man tur kanske man till och med får en så pass stor vinst att man kan köpa sig en egen biograf och driva den, trots skattehöjning.