Om oss

Denna hemsida handlar om den svenska filmens historia och nutid. Svensk film har en mångårig tradition och är känd över hela världen, inte minst genom Ingmar Bergman. Denna tradition började under den svenska filmens guldålder, från början av 1910-talet och ett tiotal år framöver, där den svenska filmen sågs över hela världen och var lika ansedd och sedd som filmerna från USA och Frankrike. Några av centralgestalterna som Mauritz Stiller och Greta Garbo beskrivs närmare och även mer om det svenska filmundret kan du hitta här.

Svensk Filmindustri:s (SF) och Svenska Filminstitutet:s (SFI) roll i Sverige är unika och hur dessa institutioner i svensk film kom till och utvecklades ägnas en del av denna hemsida till. Exempel och tips på svenska filmer hittar du förstås också på denna hemsida.

Ett extra fokus läggs på de feministiska strömningar som har skönjts det senaste decenniet och vilka åtgärder som har hjälpt till att göra förhållandena för kvinnor bättre, och att åtminstone det stöd som Svenska Filminstitutet ger ut fördelas lika. Dessa åtgärder har lett till högre andel filmer med kvinnliga regissörer, manusförfattare och producenter på marknaden.

Förhoppningsvis har denna kvotering också påverkat hur kvinnor framställs och hur ofta kvinnor förekommer på duken. Det kan kontrolleras med ett Bechdeltest. Testet går ut på att se på en film och undersöka om det finns en scen där två kvinnor pratar med varandra och pratar om något annat än män. Detta något banala mått, som härstammar från en seriestripp av Alison Bechdel, har visat sig underkänna en stor mängd av filmerna som går och har gått på bio – som till exempel Star Wars första filmer, där det ändå förekommer en hel del kvinnliga roller. Mer om detta test finner du också på hemsidan.

Med förhoppning om intressant filmhistoria och bra tips för fortsatt fördjupning i den svenska filmens värld önskas trevlig läsning!