Svensk film är bäst i världen på jämställdhet

Trots att svensk film inte är helt jämställd är den fortfarande bäst i världen. Ett problem inom filmvärlden internationellt sätt är att filmer skapas av män, för män och att manliga skådespelare har de flesta tongivande rollerna. I samhället i stort är hälften av befolkningen kvinnor och det avspeglas inte alls med likvärdig representation i filmer. Många studier har gjorts som tydligt visar brister i jämställdhet, inte minst för biofilmer. Debatten i ämnet har en tendens att bli hånfull och många menar att det fungerar bra som det är. Dessutom har det saknats tydliga sätt att mäta om en film uppfyller krav på jämställdhet. Därför har man i Sverige tagit fram en särskild märkning.

Vad innebär A-märkning?

I Sverige gick organisationerna Rättviseförmedlingen, Women in Film and Television, samt 4 biografer samman för att bilda en slags könsmärkning. Den används som en slags konsumentupplysning för att visa biobesökare att filmen är godkänd ur ett jämställdhetsperspektiv. Framför allt används det så kallade Bechdeltestet. För att klara det testet ska filmen innehålla minst två kvinnor som namnges. Kvinnorna i filmen ska också samtala med varandra om någonting som inte handlar om män. Syftet är dels att främja kvinnor i film och dels att de ska bli mer synliga i filmerna. A:et i A-märkning står helt enkelt för Approved från engelskans ord för godkänd.

Hur ser framtiden ut?

I framtiden är det troligt att kvinnor kommer ta allt mer plats på bioduken. Allt eftersom jämställdheten förbättras i samhället i stort, så kommer också förbättringar i filmbranschen. Kvinnliga regissörer har legat bakom prisbelönta filmer. När det gäller huvudrollsinnehavare är det heller inget ovanligt nu för tiden. Dessa framgångsrika kvinnor tjänar som en viktig inspirationskälla för unga tjejer och gör att allt fler vågar ta chansen på en karriär inom filmbranschen. När det gäller Bechdeltestet är det en trend att fler filmer klarar det, men samtidigt produceras också många filmer som misslyckas med att klara ett såpass enkelt test. Det visar att det fortfarande finns en lång väg att gå, även om Sverige har kommit längst av alla länder.