Svenska biografer jobbar mot könsstereotyper

8836981_origBechdeltestet är ett mycket enkelt test, som kan tyckas banalt, men ändå är ett mått på jämställdhet i en film som visat sig ha relevans. En film som har en scen som innehåller två kvinnor som talar med varandra och pratar om något annat än män klarar Bechdeltestet, medan en film som inte har en scen där två kvinnor som talar med varandra om något annat än män blir underkända i Bechdeltestet.

Det som började som en seriestripp i Alison Bechdels serie “Dykes to watch out for” för nu 30 år sedan, har fått en större inverkan på filmindustrin än vad Alison någonsin kunde ha anat. I seriestrippen väljer en av karaktärerna filmer utifrån just den faktor att filmen innehåller en scen där två kvinnor talar med varandra om någonting annat än män.

Självklart brukar de filmer som inte blir godkända av Bechdeltestet även uppvisa andra könsstereotyper. Men lika självklart är det att Bechdeltestet inte säger allt och att även en feministisk film skulle kunna underkännas. När det gäller transpersoner blir den också komplicerad. I grunden är Bechdeltestet sexistiskt eftersom det utgår ifrån att det finns endast två kön, man och kvinna, vilket också kan kritiseras.

Kvantitativa studier av repliker och vem som säger vad kan visa på saker som många tittare och kritiker har känt av, men som ofta ignorerats och inte tagits på allvar. Ett kvantitativt mått är något mer svart på vitt och för många chefer på till exempel filmbolag har Bechdeltestet inneburit en aha-upplevelse.

Ett antal biografer i Sverige bestämde sig hösten 2013 för att märka filmer utifrån om de klarade Bechdeltestet. Ett positivt utfall gav filmen ett A som i Approved, och ett negativt utfall gav följaktligen inget A. Bechdeltestet kallas därför också A-märkning. Detta har uppmärksammats i medier och hyllats och kritiserats. Tror ser inte ens de främsta förespråkarna för märkningen den som ett perfekt mått, men den fyller onekligen en funktion – inte minst bara för att väcka debatt och uppmärksamma fenomenet.