Svenska filmarkiven hos Svenska Filminstitutet

logo_swedish_film_institutePå Svenska Filminstitutet hittar du en av de äldsta filmarkiven i världen. Filmerna bevaras i specialbyggda arkiv, som är byggda för längsta möjliga hållbarhet. Film är relativt tidsbeständigt i jämförelse med andra medier. Under optimala arkivförhållanden kan de vara i gott skick i över 500 år, medan andra typer av format, som magnetband och magnetskivor håller högst 50 år och digitala format inte mycket mer än 3-7 år. Svenska Filminstitutet har i uppgift just att bevara det svenska filmarvet, och katalogisera, samla in, restaurera och att göra det tillgängligt för allmänheten. Det innefattar även de utländska filmer som visats på biograf i Sverige.

I samarbete med Kungliga biblioteket har en hemsida upprättats för att lotsa runt svenskar i den svenska filmhistorien, från de första filmerna som gjordes i Sverige. Den första filmen som gjordes var en film från landstigningen av Konungen av Siam på Logårdstrappan och var 20 sekunder lång. Filmerna användes i början just till att dokumentera händelser, platser, kungligheter och demonstrationer men också till att skapa små vinjetter om städer som fungerade som ett slags turistiskt porträtt. Tio år efter började biograferna visa dramatiska spelfilmer som inte helt förvånande gjorde stor succé.

De journalfilmer som gjordes, som också kunde innehålla en del sketcher, fortsatte att göras fram till 1960-talet och är det grundmaterial som nu finns på hemsidan. Informationsfilmer från myndigheter, valfilmer och reklamfilmer från de tidiga åren är också upplagda. Det finns en del stumfilmer som traditionellt hade pianoackompanjemang också, nu ackompanjerade av Matti Bye i inspelat format.

Filmerna som läggs upp på filmarkivets hemsida är både från Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet och från Audiovisuella medier, en avdelning under Kungliga Biblioteket. Dessutom finns det material från Sveriges Television, som för övrigt också har öppnat stora delar av sina arkiv på deras hemsida, tillgängligt för allmänheten att gräva ner sig i. Arkiv som nog innehåller material för, åtminstone, några livstiders tv-tittande.